Skolesundhedsplejerske

Skolens sundhedsplejerske er:

Louise
sundhedsplejerske@ryp.dk

Undersøgelser og åben konsultation:

Sundhedsplejersken følger elevernes sundhed og trivsel gennem hele skoleforløbet ved:

–       samtaler og undersøgelser

–       sundhedspædagogiske aktiviteter/undervisning i relevante emner, fx hygiejne, motorik, venskab, pubertet, seksuel sundhed, mad

Sundhedsplejersken søger at medvirke til, at eleven bliver i stand til at tage vare på sin egen sundhed. Desuden opspores tidligt tegn på mistrivsel, sygdom eller fejludvikling.

Du kan som forælder eller elev kontakte os for at tale med os om sundhed, helbred og trivsel, f.eks.:

–       høre-synsprøve

–       bekymring om vækst eller vægt

–       teenager-udfordringer

–       prævention

–       skilsmisse

–       sygdom eller dødsfald i familien

Samtaler og elev-undersøgelser sker altid i samarbejde med jer som forældre og kræver jeres tilladelse.

Sundhedsplejen i relation til hvert klassetrin:

– 0.klasse: Indskolingsundersøgelse med forældre

– 1.klasse: Opfølgende sundhedssamtale med forældre

– 2. klasse: Sundhedsundervisning – i grupper eller i klassen

– 3. klasse: Sundhedsundervisning – i grupper eller i klassen

– 4. klasse: Sundhedsundervisning – i grupper eller i klassen

– 5. Klasse: Individuel sundhedssamtale med eleven

– 6. klasse: Sundhedsundervisning – i grupper eller i klassenl