Opskrivning på venteliste

Send en mail til kontor@ryp.dk for at få dit barn skrevet op på venteliste.

Såfremt dit barn allerede er startet i skole andetsteds, da bedes I venligst indsende en begrundet ventelisteansøgning til kontor@ryp.dk.

Barnets aktuelle klassetrin og ønske til nyt klassetrin skal fremgå.

Informationer om børn på venteliste gemmes kun et år.  

Dels er det sjældent aktuelt at skifte skole efter længere tid, og derudover må vi heller ikke gemme det længere i henhold til persondatalovgivningen. 

 

Formularen kan muligvis opføre sig mærkeligt på en tablet.
I så fald, prøv på enten en computer, eller telefon.

Ventelisten

Ønsker du at få dit barn skrevet på venteliste til skolen, skal du sende en mail til skolens kontor, herefter sender vi et skema til udfyldning.

Adressen til kontoret: kontor@ryp.dk

Venteliste til en kommende børnehaveklasse:

Ventelisteskemaet gemmes til og med optagelsesproceduren året før barnet starter.

Hvis barnet ikke får plads i klassen tilbydes barnet at stå på ventelisten i tilfælde af frafald, hvilket I forældre skal godkende. 

Venteliste til de højere klassetrin ( nuværende klasser):

Ventelisteskemaet gemmes et år, da det sjældent er aktuelt efter længere tid.