Holdninger til lektier

Desværre giver mange forældre udtryk for, at lektier kan blive en stor kamp i hjemmet. Læring er en energikrævende proces, hvor børn frustreres og oplever modstand indtil de pludselig ser lyset. At være i stand til at forstå formålet med opgaven hjælper, men er ikke altid nok. Her kan voksenstøtte være nødvendigt.

Skolearbejdet er primært skolens ansvar. Børnene har lektier for på alle klassetrin, men i forskelligt omfang.

Fagrække, obligatoriske emner og pensum i skolens fag  er over de sidste 50 år forandret og stærkt udvidet . Dertil kommer en anderledes indstilling til børns trivsel og engagement i skolens dagligdag generelt i samfundet. På Ryparken Lille Skole har vi et særligt fokus på relationerne mellem skolens aktører. Konsekvensen er et tidskrævende men også værdifuldt fokus på klassens sociale liv og på den demokratiske dannelse.

Resultatet af disse forskellige prioriteringer er, at det på alle klassetrin bl.a. kan være svært at få tid nok til at træne de grundlæggende teknikker i fagene, f.eks. basale øvelser i de fire regningsarter i matematik og læsetræning i dansk.  Store ambitioner kræver også hårdt arbejde og dermed flere lektier.

I de større klasser handler det i høj grad også om at skabe ro og tid til fordybelse til skrivning  af eksempelvis essays i sprogfagene, læsning af bøger og boganmeldelser, projektopgaver, særlige matematik afleveringer.

I sidste ende kan lektierne selvfølgelig også opstå fordi børnene ikke har arbejdet med opgaverne i skoletiden, eller at et barn i en periode har en særlig aftale med en lærer om ekstra træning.

Gennemsnitsbarnet skal kunne klare lektierne selv, overholde deadlines og holde styr på de nødvendige undervisningsmaterialer, men det kræver opdragelse fra både skole og hjem, således at børnene er i stand til realistisk at vurdere egne kræfter, kan overvinde evt. modstand og behovsudskyde, så stilen bliver skrevet i stedet for at chatte på facebook.

Forældrenes interesse for lektierne kan være en motiverende og strukturerende faktor mange børn er glade for og nogle børn har særligt brug for. De fleste forældre ønsker at være orienteret om barnets lektier, og lærerne sender derfor informationerne ud på mail om alle større afleveringer.  I klasserummet står lektie og deadline også på tavlen. Som udgangspunkt mener vi dog, at der aldrig gives flere lektier end at barnet bør kunne huske dem selv, og det er en del af modningsprocessen, at barnet selv forsøger at tage det ansvar.

Hvis forældrene kan mærke at børnene ikke er i stand til at bære dette ansvar, bør de skabe en struktur der hjælper barnet.

Lærerne sender besked til forældrene på mail, hvis børnene ikke afleverer deres opgave og forventer, at forældrene herefter overtager ansvaret for at opgaven bliver afleveret.

I de store klasser 5.kl.-7.kl. sender vi nogle gange børnene hjem for at større hente opgaver, de har glemt eller hjem at lave opgaven færdig, så barnet får arbejdet lavet færdigt og lektierne ikke hober sig op – også dette bliver forældrene informeret om.

Gode råd om lektier:

Vores gode erfaringer er, at det kan hjælpe, hvis lektierne laves på faste tidspunkter, så det bliver en vane, der ikke skal diskuteres hver gang. Derudover har nogle børn fordel af at arbejde på tid eks. i et kvarter, sæt et æggeur, så tiden virker overskuelig. Lav evt. en konkurrence med barnet om hvor mange opgaver der kan nås inden for tiden.

I Danmark stiller vi det store krav, at børnene gør de rigtige ting af de rigtige grunde uden at vise negative følelser. Nogle børn kan leve op til dette fornufts krav, andre børn kan ikke. De kan f.eks. have brug for forældrenes klare krav og faste hånd og arbejder bedst med udsigt til belønning. Man tager sit barn alvorligt og anerkender dets personlighed ved at tage stilling til netop dette barns funktionsmåde frem for ideelle holdninger til, hvordan det burde være.

Lektierne har også en social slagside og kan på den måde være med til at øge social ulighed. Det er skolens opgave at være med til at sikre børnene den hjælp de har brug for. Dog kan børn hjælpe hinanden ved i fællesskab at bruge nogle timer på deres opgaver efter skole eller forældre kan støtte op om et sådant lektieforum i deres eget hjem.

Mette Lisbjerg d.23.marts 2011