Ledige pladser på skolen

Det er vores ønske at der er ca. 22 børn i hver klasse med en så ligelig kønsfordeling som vi kan opnå.

Vi har i øjeblikket ingen ledige pladser.

Selvom der ikke skulle se ud til at være ledige pladser er I altid velkomne til at rette henvendelse til skolens kontor på tlf. 39296639 eller på mail kontor@ryp.dk.
eller I kan udfylde informationer om jer selv under punktet indmeldelse. 

Når vi får henvendelser om et nyt barn , som vi  har plads til at optage, starter vi med et møde, hvor vi fortæller om skolen, og I fortæller om jeres barn. Derefter er der mulighed for at aftale en prøveperiode på 14 dage, for at se om barnet vil falde det. Skolen vurderer på denne baggrund hvordan det faglige niveau passer, om der er eventuelle problemstillinger og hvorvidt vi kan tackle dem, samt det for børnene allervigtigste, om de ser ud til at kunne passe ind i børneflokken og få nye venner. Dette evaluerer vi sammen på et møde efter de 14.dage.

Falder alt i hak kan barnet så starte.