Betaling for skole og SFO

Skolepengene er indtægtsbestemt.

Ordningen er indført af forældrene/bestyrelsen. Der betales i 12 rater pr. år.

Indmeldelsesgebyret er på 1.500,- kr., betales inden barnet starter i skole.

Det er muligt at søge fripladstilskud efter gældende regler.

RYP SKOLEPENGEPRISER 2023/2024

INDTÆGT

4-7 KL.

 

0-3.KL

     

169.331

1.265

 

1.075

 

Søskende

1157

198.899

1.478

 

1.265

 

SFO

968

227.122

1.666

 

1.613

 

Mad

439

256.688

1.868

 

1.666

 

Lejr uge 35

584

286.259

2.070

 

1.868

     

Over 286.259

2.325

 

2.084

   

Udmeldelse af skolen:

Før skolestart i børnehaveklassen:
indmeldelsesgebyret returneres ikke

Under skoleforløbet:
Der er en måneds opsigelse fra udgangen af en måned til udgangen af den næste/ altså løbende måned plus en måned.
Indmeldelsesgebyret returneres ikke