Betaling for skole og SFO

Skolepengene er indtægtsbestemt.

Ordningen er indført af forældrene/bestyrelsen. Der betales i 12 rater pr. år.

Indmeldelsesgebyret er på 1.500,- kr., betales inden barnet starter i skole.

Det er muligt at søge fripladstilskud efter gældende regler.

RYP SKOLEPENGEPRISER 2023/2024

INDTÆGT

4-7 KL.

 

0-3.KL

     

169.331

1.265

 

1.075

 

Søskende

1157

198.899

1.478

 

1.265

 

SFO

968

227.122

1.666

 

1.613

 

Mad

439

256.688

1.868

 

1.666

 

Lejr uge 35

584

286.259

2.070

 

1.868

     

Over 286.259

2.325

 

2.084