Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter valgt af og blandt skolens forældre.

Bestyrelsen vælges hvert år på møde i forbindelse med generalforsamlingen i april måned for en 2-årig periode. Undtaget dog suppleanter, der er på valg hvert år.

Generalforsamlingen i år 2020 blev først afholdt i juni grundet corona-situationen i landet.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen d.22.juni 2020:

Ordinære bestyrelsesmedlemmer :

Nanna Steenberg Meyer (formand)

Sabine Gadebjerg Larsen (næstformand) 

Søren Elholm

Hans henrik Linde

Freja Friis                     

 

 

         

 Suppleanter:                   

Freja Friis  er overgået til at være ordinært medlem af bestyrelsen, da bestyrelsesmedlem Karin Bracher Rasmussen  er blevet ansat på skolen fra d.1.januar 2023