Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter valgt af og blandt skolens forældre.

Bestyrelsen vælges hvert år på møde i forbindelse med generalforsamlingen i april måned for en 2-årig periode. Undtaget dog suppleanter, der er på valg hvert år.

 

Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen d.19.april 2023:

Ordinære bestyrelsesmedlemmer :

Sabine Gadebjerg Larsen (Forperson)

Hans henrik Linde(Næstforperson)

Nanna Steenberg Meyer

Constanze Stengert

Freja Friis 

Suppleanter:
Elieka Mona Kirst
Thomas Høg Nørager        

         

 d.18.09-2023