Mantle of the Expert

I 3. klasse har vi haft et 3 måneders Mantle of expert-emneforløb.

Den pædagogiske ramme var at børnene var ansat i et rejsebureau med speciale i kultur-rejser, som fik til opgave at bistå Egypten med et turistfremstød.

Turistfremstødet havde til hensigt at skabe interesse og formidle viden om det Gamle Ægyptens kulturelle seværdigheder.

Hvad er Mantle of the Expert

Mantle of the Expert er en pædagogisk metode, der udmærker sig ved at den sætter arbejdet med fagligt stof ind i en ramme, hvor leg og læring har mulighed for at supplere hinanden.

Metoden er bl.a. kendetegnet ved, at man med udgangspunkt i faglige mål for klassens alderstrin vælger at være et firma, som har til opgave at udføre en opgave for en kunde og løse problemer, som har relation til firmaets opgave.

Ideen er at børnene ved at være ansatte i det pågældende firma har brug for at skaffe sig faglig viden inden for en given ramme.

Fagligt fokus

I dette forløb har vi primært arbejdet med fagområderne:

Geografi

Historie

Dansk

Billedkunst

Matematik

Brev med opgave til vores rejsebureau

Opgaven tog udgangspunkt i et “brev” fra “Det Ægyptiske Ministerium for Udvikling og Erhverv”.

Til Rejsebureauet ”Mega Rejser”                                                                                                   Cairo januar 2012

Efter omvæltningerne i Ægypten i 2011, er turismen i vores dejlige land desværre gået voldsomt tilbage. Derfor har vi som noget af det første i vort nyoprettede Ministerium for Udvikling og Erhverv, besluttet at lave et fremstød for at genrejse vores skrantende turistbranche.

Vi har i den forbindelse tænkt os særligt at lægge vægt på de storslåede kulturelle værdier fra ”Det gamle Ægypten”. Her tænker vi ikke mindst på Faraoernes Ægypten og de monumentale pyramider, som er det eneste af de 7 klassiske underværker, der eksisterer den dag i dag.

Vores Oldtidshistoriske Museum i Cairo vil indgå et nært samarbejde med jeres rejsebureau og bistå med faglig opbakning og inspiration.

Opgaven, som vi håber I vil løse for os, indebærer etablering af en vandreudstilling som omfatter:

1.       En landskabsmodel, som viser et kort over Ægypten med pyramidernes placering i landskabet omkring Nilen.

2.       En planche-udstilling med tekster og billeder, som bl.a. omfatter besvarelse og uddybning af følgende spørgsmål:

Hvad er pyramider?

Hvem byggede dem?

Hvordan blev de bygget?

Hvorfor blev de bygget?

3. En informations-mappe, som indeholder faktasider om det gamle Ægypten.

Om pyramider, mumier, faraoer, ægyptiske guder, hieroglyffer m.m.

Da rejsebureauet ”Mega Rejser” tidligere har været og fortsat er særdeles aktiv på markedet for kulturelle rejser til Ægypten tror vi, at I vil være den rette partner til denne opgave.

Vi venter spændt på jeres svar og ser frem til et godt samarbejde.

Med venlig hilsen og på ministeriets vegne

Hans excellence

Abdul Wahid Niebuhr

 

Beskrivelse af forløbet

Vi har lavet mange forskellige faglige aktiviteter i forbindelse med vores mantle-forløb.

Her er et uddrag:

Firmaopbygning:

Tidslinie over rejsebureauets tidligere succesfulde rejsemål.

Medarbejderbiografi, hvor alle børn har skrevet og fortalt om deres personlige rejseoplevelser.

Indretning af rejsebureauet med børnenes egne rejeplakater.

Børnene har tegnet og malet forskellige landes flag.

I fællesskab fundet frem til rejsebureauets navn “Mega Rejser”.

Fremstillet firma-skilte.

Nogle børn har lavet slogans.

Aktiviteter i forbindelse med firmaopgaven om det gamle Ægypten

Søgt viden om det gamle Ægypten:

– Læst faktabøger og søgt oplysninger på nettet

– Set 2 film “Pyramider” samt “Jagten på Tutankhamons grav”.

– Besøg på Glyptoteket

– været på biblioteket

Børnene har skrevet faktasider om det gamle Ægypten:

Faktasidernes temaer:

– Nilen og dens betydning

– Hverdagsliv/ dagligliv i det gamle Ægypten

– Pyramider

– Mumier og balsamering

– Faraoer

-Tutankhamon

– Ægyptiske guder

– Gravskatte, fund, vægmalerier og hieroglyffer

– forestillet sig at de selv var Howard Carter, som fandt Tutankhamons grav

– Skrevet “Howard Carters dagbog”

– Nogle børn har fremstillet små form-bøger

Billed-aktiviteter

Malet akvarel-billeder med motiver fra det gamle Ægypten.

Tegnet guder, pyramider, Tutankhamon, samfundspyramiden, hieroglyffer.

Fremstillet egne landkort over det gamle Ægypten.

Udstilling

Børnene lavede en flot udstilling i 3. klasse. Den omfattede bl.a.:

En landskabsmodel med det gamle Ægypten og pyramider, palmer, kameler og både, som børnene selv havde fremstillet af papir.

Børnenes landkort, tegninger og malede billeder med motiver fra det gamle Ægypten.

Desuden børnenes tegninger af hieroglyffer samt tegneserier om det gamle Ægypten.

Forløbets afslutning

Vi afsluttede forløbet med at invitere forældrene til at komme at se børnenes udstilling.

Børnene lavede fremlæggelser i mindre grupper, og de fortalte om den viden de havde tilegnet sig i forbindelse med deres arbejde med faktasiderne om det gamle Ægypten.

Citater fra børnenes evaluering

“Det har været sjovt at have emne. Det var hyggeligt at se film og være på Glyptoteket. Det var lærerigt at have emne og det var godt at det var det gamle Egypten.”

“Jeg har skrevet mere end jeg plejer”.

“Jeg har lært rigtig meget uden at det blev kedeligt”.

“Det var fedt at have lang tid til at arbejde”.

“Jeg fik lavet mere end jeg havde regnet med. Nogle gange var det nemt og andre gange svært, men det var også sjovest fordi jeg godt kan lide at få svære udfordringer og jeg synes at jeg er blevet bedre til at tegne, læse og skrive.”