Værdigrundlag

Ryparken Lille skole blev oprettet i 1970 af en gruppe lærere og forældre. Skolen lå dengang i Gladsaxe og flyttede først i 1980 til de nuværende lokaler på Gartnerivej. Her indrettede man en skole i et stort lyst rum. Skolen har beholdt en stor del af det åbne rum fra dengang, men der er bygget lokaler til de enkelte klasser.

Åbenheden er med til at skabe et fællesskab mellem børnene på tværs af alder og giver mulighed for udvikling.

Fællesskabet børnene imellem, og mellem børn og voksne er stadig en af de vigtigste grundpiller.

Forståelsen for helheden og ansvaret for alles ve og vel kombineret med plads til individuelle hensyn er et fornemt varemærke. Det er et grundlag og et mål at samværet  er præget af gensidig respekt, sådan at skolen er et trygt og udviklende sted for alle at være. Vi lægger vægt på at børnene kan arbejde selvstændigt og i fællesskab.

Morgensamlinger og rengøringshold udgør fundamentet i skolens sociale liv. På Ryparken Lille Skole er der plads til forskellighed. Alle har betydning og bidrager med det, de kan. De store lærer og udvikler sig socialt af at give omsorg. De små ser de ældste være dygtige  – de får selv lyst til at lære. I fællesskabet styrkes de menneskelige relationer. Det giver børnene selvtillid.

Gennem årene er denne opdragelse til samarbejde, hensyn og omsorg blevet om muligt endnu mere aktuel. At gå i skole og dele arbejde og fornøjelser med andre børn kræver indre styring, impulskontrol og indsigt i andre mennesker. Disse evner skal læres og vedligeholdes i hjemmet og på skolen. I skolens lille miljø er rammerne overskuelige.

Børnene er med i beslutningsprocesserne og de tør afprøve deres holdninger. Samværet og ansvaret skaber glæde og tryghed. At dele med andre, at give og at modtage, er meningen med livet. Det lærer børnene på vores skole.