Databehandling

Persondataforordning (GDPR)

Skolen skal følge friskoleloven og dertil hørende regler. Det betyder bl.a. at vi skal indhente og behandle oplysninger om skolens elever og forældre.

Hvad betyder det for forældre der har børn på skolen?

Det betyder, at forældre med forældremyndighed skal give samtykke til at skolen må indsamle

børn og forældres navne, adresser, mailadresser, telefonnumre osv. Dette bruges til administration og almindelig kommunikation mellem skole og hjem, men er også vigtig for at skabe kontakt mellem forældre og børn (til legegrupper, fødselsdage, fællesarrangementer osv.). Derfor videregives disse oplysninger også til de enkelte klasser i form af en klassebog.

Vi har også brug for at have børnenes cpr-numre. Det bruges bl.a. til registrering hos undervisningsministeriet. Det bruges også til at indhente relevante oplysninger om barnet f.eks. hos PPR (i sådanne tilfælde vil skolen altid bede om samtykke hos forældrene først).

 Når vi tager situationsbilleder/videoer af børnene i undervisningen, gør vi det af flere årsager. Det er først og fremmest for at dele det med jer forældre og andet personale på skolen, og så kan det samtidigt tjene som dokumentation  for os selv.

Oplysningerne bruges kun til relevante formål og opbevares på forsvarlig vis efter vores GDPR/persondata-politik, hvor der også er praksis for hvornår oplysningerne slettes link til RYP-persondatapolitik

Du kan læse mere om dine rettigheder på dette link http://www.datatilsynet.dk/

Hvad betyder det for forældre der har skrevet deres børn op til skoletart/venteliste

Når børn skrives op på vores skole, har vi brug for nogle oplysninger for at kunne registrere barnet og kunne kommunikere med forældrene efterfølgende.

Derfor har vi brug for at have børn og forældremyndighedspersoners navne, adresser, email samt telefonnumre.

Da man kan skrive sit barn op så snart barnet er født, kan vi have personoplysningerne liggende i mange år.

Når man skriver sit barn op, godkender man derfor også, at vi må beholde oplysningerne i mere end de foreskrevne 6 mdr.

Man kan til enhver tid bede om at blive slettet af vores optagelses/vente-liste (skriv til kontor@ryp.dk)

Oplysningerne bruges kun til overnævnte formål og gives ikke videre til tredje part. Oplysningerne opbevares på forsvarlig vis efter vores GDPR/persondata-politik, hvor der også er praksis for hvornår oplysningerne slettes link til RYP-persondatapolitik.

Du kan læse mere om dine rettigheder på dette link http://www.datatilsynet.dk/