Skoledagen

Dagene og ugerne på Ryparken lille Skole

  • maduger
  • teaterprojekter
  • emne
  • værksted
  • by-uger

Skolen tager på en årlige lejrskoler. Der er dage med fastelavnsfestforældreundervisningskoleafslutning. En hverdag hvor klasserne følger deres dagskema ser således ud:

kl. 7.30-8.30 Åbnes skolen af en morgenåbner, der tager imod børnene og er sammen med dem til kl. 8.30. Morgenåbneren tager også imod  fraværs- og sygemeldinger vedr. børnene på tlf. 39 29 66 30 indtil kl. 8.45 og giver beskederne videre til deres lærere.

kl. 8.30 Indledes skoledagen med en fælles morgensamling for alle børn. Den er en vigtig del af skolens fællesskab og undervisning i bl.a. demokrati, ansvarlighed  og social forståelse. Forældre må gerne deltage på lige vilkår med resten af skolen. Morgensamlingen styres af en voksen fra skolen. Der synges morgen- og fødselsdagssange, og der kan gives fælles beskeder eller efterlyses bortkomne sager. Både børn og voksne kan få ordet og fortælle historier, oplevelser mm.

kl. ca. 8.45–9.30 Undervisning i klasserne. Der undervises i de almindelige skolefag: dansk, matematik, sprog, naturfag osv.Alle børnene har en personlig ”kasse” til opbevaring af materialer, som ikke behøver at kommer frem og tilbage hver dag.

kl.9.30-9-45. Pause/frikvarter.

kl.9.45-11.15 Fortsætter undervisningen. Hver 9’ende uge går børn på skift ud fra undervisningen ca. kl.10.00 og mødes på et madhold, sammensat af store og små børn på tværs af klasserne (deres rengøringshold).  Sammen med en lærer har de én uge ansvaret for indkøb og forberedelse af skolens fælles frokost.

kl. 11.15-ca.11.30 spiser børnene og deres lærer sammen i det faste rengøringshold, som er sammensat for et skoleår ad gangen.  

kl. 11.30-12.00 er der middagspause

kl. 12.00-12.30 Går alle rengøringsholdene i sving med at rydde op og gøre rent på skolen. Den er opdelt i otte områder, som hvert hold har ansvaret for en uge af gangen. Når opgaven er klaret organiserer den ældste fælleslege for holdet indtil undervisningen i klasserne går i gang igen.

kl.12.30-12.45 mandag -torsdag  Læsetid for alle klasser, hvor børnene læser individuelt i egne valge bøger for at styrke læselysten og der igennem læsefærdighederne.


Børnehaveklasse til 3. klasse:

kl.12.45-13.30 Eftermiddagstime. Derefter går de i vores SFO.

4. Klasse til 7. klasse

kl. 12.45-13.30 Eftermiddagstime

kl. 13.30 -13.45 Pause 

kl. 13.45 – 14.30 Eftermiddagstime

Pædagogik


Skolens undervisning er alsidig med oplevelser til alle sanser så hver enkelt barn bliver tilgodeset. Børnene skal være velfunderet fagligt og samtidigt rodfæstet i deres krop og følelser gennem undervisningen i de musisk/kreative fag. Skolen lægger stor vægt på undervisningen i bevægelse/rytmik, drama, musik og værkstedsfag fordi de tager udgangspunkt i det enkelte menneskes oplevelser og følelser og derved giver en stærk erkendelse.


I alle fag er det vigtigt at lære de grundlæggende færdigheder. Det er forudsætningen for at forstå sammenhænge, finde løsninger og arbejde kreativt. At lære, at læse og regne er et højt prioriteret mål.

I undervisningen og pædagogikken tager skolen udgangspunkt i det enkelte barn og giver det udfordringer, som bidrager til dets videre udvikling. Men omsorgen og undervisningen af det enkelte barn sker i konstant vekselvirkning med tilpasningen  til det fælles, kollektive liv i skolen, hensynet til såvel større som mindre børn samt hensynet til skolens fysiske rammer. For skolens lærere og pædagoger er det vigtigt, at børnene bliver bevidste om og kan fastholde egne behov. Det skal dog ske samtidig med de lærer at indse, det i nogle situationer er nødvendigt at opgive egne positioner og holdninger, så arbejds- og samværsfællesskabet med andre kan lykkes til alles bedste. 


Læseplaner for de enkelte fag er under løbende udvikling. Teater

Alle tre børnegrupper (yngste, mellemste, ældste) arbejder hvert år med et længerevarende teaterforløb kulminerende med en forestilling for forældre, søskende og skolens børn. Der er forskellige målsætninger for teaterarbejdet på de forskellige årgange.Lejrskoler

I starten af hvert skoleår tager alle skolens børn og voksne på lejrskole – store tur. Det tætte samvær på lejrskolen giver et godt grundlag at starte skoleåret på. I forsommeren tager vi på en mindre tur af 4 dages varighed – lille tur – i mindre hold.

Emne og værkstedsuger

Der undervises i samme fagområder som i Folkeskolen, men dagene og skoleforløbet er anderledes struktureret. Vi bryder til tider skemaet op og arbejder i stort omfang emneorienteret. Således dækkes nogle fag ind gennem de mange forløb, hvor vi både arbejder tværfagligt og aldersintegreret.Specielt for de store

I 7. klasse tager de ældste børn til England for at øve deres sprogfærdighed og for at opleve den engelske kultur. Dertil kommer deltagelse i Lilleskolernes musik- og teaterfestival i juni måned.