Hvordan gør vi?

Indkaldelse til skolemødet:

7.kl. kalder ind til skolemøde(evt. har 2 elever fra 7.kl. en bestemt klasse at kalde ind hos.)

7.kl. skal sidde i skolemødekrogen m. parate ordstyrere, når de andre klasser kommer.

Skolemødet

Mødet ligger i skoleåret 2008/2009 tirsdage kl.9.15-9.30

Mødet varer 15 min. På mødet er der 1 tid-tager, hvis opgave at det er at holde øje med at tiden på 15 min. overholdes. Dog kan der i særlige tilfælde åbnes op for at et møde forlænges, så et punkt kan færdigbehandles. I givet fald ydes tilsvarende længere pause efterfølgende. Ordstyreren skal aftale dette med de fremmødte på skolemødet.

Det tilstræbes at der kun er et stort punkt på hvert møde, men er punkterne små må der godt være flere punkter.

Der laves en plan over datoer for skolemøder ved skoleårets start. Nogle møder aflyses på forhånd, p.g.a. andre vigtige aktiviteter i huset. Det gælder f.eks. under emneuger og teaterperioder.

Ordstyrere: er 2 elever fra 7.kl.

Referent: 1 lærer. Referenten lægger referatet på skolens hjemmeside. Ligeledes oprettes en ”venteliste” for kommende punkter på hjemmesiden.

Der er 1 punkt på hvert skolemøde. Punkterne behøver ikke at vedrøre alle direkte, men bør have en principiel karakter. Hvis der er tid tilovers kan et nyt punkt tages op.

Det tilstræbes at alle skolemøder afsluttes med en kort præsentation af den kommende uges skolemødepunkt.

Børnene fremlægger punkterne på skolemødet og lærerne bør holde sig i baggrunden.

Skolemøderne er vigtige og bør derfor behandles seriøst.

Klassernes opgave:

Klasserne forbereder emnerne ved at diskutere dem i klassen. På efterfølgende skolemøde fremlægges klassens holdning og ideer.

Klasserne skal have lov til at forberede 1 punkt over 2 klassemøder.

Nye forslag: klasserne laver en skriftlig beskrivelse af deres forslag, som lærerne kan give videre til de andre klasser/lærere.

Hver klasse har en mappe/hæfte, hvori de skriver referater etc. af klassens møder, samt gemmer referater fra skolemødet. Klassen henter selv skolemødereferatet fra skolens hjemmeside.

Klassen    

Lærernes opgave:

Lærerne tager klassernes forslag med til lærermøder. Lærerne prioriterer skolemødepunkter på lærermøder