Bestyrelse

Skolelederens rolle er i samspil med bestyrelsen at tage sig af større spørgsmål angående bygninger, fagområder, forældresamarbejde og personale. I det daglige støtter skolelederen børn og voksne i beslutninger om aktiviteter, gøremål og den konkrete undervisning. Skolelederen bakkes op af souschefen.

  • Mette Lisbjerg Jensen (skoleleder)
  • Mads Berndt Borgwardt (Vice skoleleder)

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt to suppleanter, der er valgt på den årlige generalforsamling. Der er tradition for at suppleanterne deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige medlemmer.


Bestyrelsen tager løbende stilling til skolens overordnede økonomi og drift. Da sådanne beslutninger er tæt forbundet med skolens pædagogiske praksis, diskuterer bestyrelsen også de overordnede målsætninger for skolens pædagogiske udvikling.

Bestyrelsen har nedsat en række udvalg, der varetager klart afgrænsede udviklingsopgaver eller rutinefunktioner. Nuværende stående udvalg er: forskønnelsesudvalg, festudvalg, IT-udvalg, hjemmesideudvalg og PR udvalg.  Udvalgene er sammensat af interesserede forældrerepræsentanter, en repræsentant for bestyrelsen samt en ansat. Udvalgene arbejder på baggrund af kommissorier udarbejdet af bestyrelsen og de afleverer beretninger årlige på skolens generalforsamling.